Trærne Gjør Seg Klare

I er det mange trær som er grønne hele året, men noen bestemmer seg for å gjøre noe annerledes om høsten. Når dagene blir kortere og nettene lengre, bytter disse spesielle trærne bladene sine til vakre farger som gul, rødt og oransje. Det er som om de maler skogen med sine egne spesielle fargestifter!

 

Ha Det, Fugler!

Høsten er som ferietid for fuglene. Noen fugler flyr av gårde til fjerne steder hvor det er varmere. De reiser virkelig langt, og noen drar til og med i store grupper, som en familietur. Men ikke bekymre deg, de kommer tilbake når det blir varmere igjen.

Naturens Rengjøringsgjeng

På bakken skjer det også mange interessante ting. Ekorn løper rundt og samler nøtter til vintergodteriene sine. Sopp i alle former og størrelser dukker opp overalt. Til og med de fallende bladene blir en del av naturens store rengjøringsgjeng. De hjelper til med å gjøre jorden fruktbar for nye planter som skal vokse neste år.

 

Glimrende Stjerner og Lys

Om høsten har vi lengre netter. Det betyr at vi kan se flere stjerner på himmelen. Noen ganger, hvis du er heldig, kan du til og med se noe magisk som kalles nordlys. Det er som en fargerik dansefest på himmelen, og det er kjempespennende!

 

Dyr som Koser Seg

Dyr er smarte, de vet at vinteren kommer, så de gjør seg klare. Noen får tykkere pels for å holde seg varme, mens andre tar lange dupper, som piggsvin. Noen dyr, som hjort og elg, begynner å lete etter ekstra mat å spise. Det er som om de har en stor piknik!

 

Natur-Eventyr Tid!

Så, mine lille naturutforskere, høsten er en fantastisk tid å gå ut og oppdage alle disse utrolige tingene. Ta på deg den varme genseren din, sett på deg eventyrhatten, og la oss utforske sammen. Naturen har så mange hemmeligheter å vise oss!

Norsk lemem

Naturopplevelser

  1. Ta en tur i en nærliggende skog og samle fargerike blader.
  2. Se opp på nattehimmelen og tell stjernene du ser.
  3. Tegn eller mal et bilde av din favoritting med høsten.

 

Vi vil gjerne høre om dine høsteventyr og det du oppdager i naturen. Del historiene dine med oss i kommentarfeltet nedenfor eller på våre sosiale mediesider. Naturen er som en stor bok med overraskelser, og vi kan ikke vente med å utforske den sammen med deg!

 

Med glade klemmer,

SCC familien

Exploring Autumn in Scandinavia: Nature’s Colourful Changes

HeI there, curious minds! As autumn arrives in Scandinavia, the natural world around us starts to change in fantastic ways. Let’s take a closer look at the cool stuff that happens during this special season.*

The Trees Get Ready

In Norway, most trees stay green all year, but a few decide to do something different in autumn. When the days get shorter and nighttime gets longer, these special trees change their leaves into beautiful colors like gold, red, and orange. It’s like they’re painting the forest with their own special crayons!

Goodbye, Birds!

Autumn is like vacation time for birds. Some birds fly away to faraway places where it’s warmer. They travel really far, and some even go in big groups, like a family trip. But don’t worry, they’ll come back when it gets warmer again.

Nature’s Cleanup Crew

On the ground, lots of interesting things are happening too. Squirrels are running around, gathering nuts for their winter snacks. Mushrooms, which are like little umbrellas for fairies, pop up everywhere. Even the leaves falling down become part of nature’s big cleaning crew. They help make the soil healthy for new plants to grow next year.

Twinkling Stars and Lights

In autumn, we have longer nights. That means we can see more stars in the sky. Sometimes, if you’re lucky, you might even see something magical called the Northern Lights. It’s like a colorful dance party in the sky, and it’s super-duper cool!

Animals Getting Cozy

Animals are pretty smart. They know winter is coming, so they get ready. Some grow thicker fur to stay warm, while others take long naps, like hedgehogs. Some animals, like deer and moose, start looking for extra food to eat. It’s like they’re having a big picnic!

Nature Adventure Time!

So, our little nature explorers, autumn is a fantastic time to go outside and discover all these amazing things. Grab your cozy sweater, put on your adventure hat, and let’s explore together. Nature has so many secrets to share!

With autumn hugs,

The SCC family.

Natural Explorations

1. Take a walk in a nearby forest and collect colourful leaves.
2. Look up at the night sky and count the stars you see.
3. Draw or paint a picture of your favourite thing about autumn.

Stay In Touch

We’d love to hear about your autumn adventures and what you discover in nature. Share your stories with us in the comments below or on our social media pages. Nature is like a big book of surprises, and we can’t wait to explore it with you!