Lemen: Farge, moro og fakta!

 

 

Hei, fantastiske SCC-fellesskap! Denne uken ser vi nærmere på en spennende skapning – lemen.

Lemen er små gnagere med stor personlighet, akkurat som våre SCC-unger! Disse karismatiske skapningene er fulle av farger og karakter og gir den perfekte inspirasjonen for vårt neste kunstferdige eventyr.

Før vi går inn i fargetips, la oss utforske noen morsomme fakta om Lemming:

 

Fakta om lemen

 

1. Motebevisst
Lemen er kjent for sine unike, livlige pelsfrakker, farget med rike nyanser av rødbrunt og svart. Om vinteren får de en trendy makeover, med hvit pels på sidene.

2. Hjem Kjære Hjem
Disse bedårende dyrene er hjemmehørende i Norge og kan bli funnet i høytliggende regioner, hvor de nyter sine fjellrike hjem.

3. Natteravner
Lemen er stort sett nattaktive skapninger. Dette betyr at de er mest aktive om natten, akkurat som de små artistene våre når de er opptatt med kveldsskribleriene sine!

4. Tøffe
Til tross for sin lille størrelse, er lemen tøffe. De er kjent for sin evne til å overleve under tøffe, iskalde forhold. Snakk om motstandskraft!

5. Miljøindikatorer
Lemen er viktige miljøindikatorer. Deres befolkningssvingninger kan signalisere endringer i det arktiske økosystemet.

 

Et solid kosthold

 

6. Planteetere
Lemen er planteetere, og kostholdet deres består hovedsakelig av gress, mose, lav, bark og til og med røtter. Akkurat som du bruker forskjellige farger for kunstverket, liker disse små skapningene et variert kosthold også!

7. Vintertilpasning
Om vinteren, når vegetasjonen er dekket av snø, viser de sin ressurssterke natur ved å spise på undersiden av snødekte planter. Fascinerende, ikke sant?

 

Koselig habitat

 

8. Fjellboer
Lemen lever på den fjellrike tundraen i Norge. De er virkelig komfortable i store høyder og kaldt klima. Hjemmene deres er ofte plassert blant steinene og vegetasjonen, og gir perfekt inspirasjon for å legge til bakgrunnsdetaljer til tegningene dine.

9. Tunnelingeniører
Disse små pelskulene er også kjent for å grave intrikate tunnelsystemer under snøen i vintermånedene. Dette beskytter dem ikke bare mot rovdyr, men holder dem også nær matkildene sine under de harde vintrene.

Norsk lemem

Mens du utforsker lemenenes verden med SCC fargestifter, ikke stress med å få alt perfekt. Vær et lemen, la fantasien løpe løpsk!

Er det ikke utrolig hvordan disse små skapningene tilpasser seg og trives i sine omgivelser? Neste gang du tar opp SCC-fargestiftene, husk lemenets oppfinnsomhet og la det inspirere deg til å tilpasse, eksperimentere og skape på nye måter. Glad fargelegging!

Spørsmål for å engasjere barna

Mens du farger, her er noen spørsmål for å skape en morsom samtale:

1. Kan du nevne et land hvor du kan finne lemen?

2. Husker du når på døgnet lemen er mest aktive? Er det på dagtid eller om natten?

3. Hva slags mat liker lemen å spise?

4. Kan du huske hvordan lemen holder seg trygge om vinteren?

5. Hvorfor tror du lemen er viktige for å fortelle oss om endringer i miljøet?

 

Gleder oss til å se kreasjonene dine! 

With much love,

The SCC family

Norway Lemming: Colour, Fun, and Facts!

Hello, wonderful SCC community! This week, we’re taking a closer look at an intriguing creature – the Norway Lemming.

Norway Lemmings are small rodents with a big personality, just like our SCC kiddos! Bursting with colour and character, these charismatic creatures provide the perfect inspiration for our next artful adventure.

Before we jump into colouring tips, let’s explore some  fun facts about Norway Lemming:

 1. Fashion Statement

 Norway Lemmings are renowned for their unique, vibrant fur coats, coloured with rich shades of reddish-brown and black. In winter, they get a trendy makeover, with white fur on the sides.

 1. Home Sweet Home

These adorable animals are native to Norway and can be found in the Fjell (high-altitude) region, enjoying their mountainous homes.

 1. Night Owls

Lemmings are mostly nocturnal creatures. This means they’re most active at night, just like our little artists when they’re busy with their evening doodles!

 1. Survivalists

Despite their small size, lemmings are tough. They’re known for their ability to survive in harsh, freezing conditions. Talk about resilience!

 1. Environmental Indicators

Lemmings are important environmental indicators. Their population fluctuations can signal changes in the Arctic ecosystem.

A Hearty Diet

 1. Herbivores

Norway Lemmings are herbivores, and their diet primarily consists of grass, moss, lichen, bark, and even roots. Just as you use different colours for your artwork, these little creatures like a varied diet, too! 

 1. Winter Adaptation

During winter, when vegetation is covered in snow, they display their resourceful nature by feeding on the undersides of snow-covered plants. Fascinating, isn’t it?

Cosy Habitat

 1. Mountain Dweller

 The Norway Lemming lives in the mountainous tundra of Norway. They are indeed comfortable at high altitudes and cold climates. Their homes are often nestled among the rocks and vegetation, providing the perfect inspiration for adding background detail to your drawings.

 1. Tunnel Engineers 

These little furballs are also known for digging intricate tunnel systems beneath the snow during the winter months. This not only protects them from predators but also keeps them close to their food sources during the harsh winters.

Now,  some colouring tips inspired by our little furry friends:

 1. Vibrant Shades: Colour the lemming’s coat by exploring a variety of SCC’s rich, natural hues. Try blending reds, browns, and blacks to mimic their unique patterns.

 1. Add Texture: Just like the lemming’s thick fur coat, add depth and texture to your drawing. Use the side of your SCC crayon to create a textured effect.

 1. Play with Light: Remember, lemmings are active at night. Use darker colours around your lemming to depict a night scene and use lighter shades on the creature itself to make it pop.

 1. Environment Matters: Draw your lemming in its natural habitat. Sketch mountains or tundra in the background. It will help you learn about the lemming’s environment.

As you explore the world of the Norway Lemming with your SCC crayons, don’t stress about getting everything perfect. Be a lemming, let your imagination run wild!

Happy colouring, SCC family! Can’t wait to see your creations. Until next time, stay inspired, stay creative!

Isn’t it amazing how these little creatures adapt and thrive in their environments? Next time you pick up your SCC crayons, remember the resourcefulness of the Norway Lemming and let it inspire you to adapt, experiment, and create in new ways. Happy colouring!