Kontakt oss

Send oss en melding

Vi er her for å hjelpe deg!

E-post: He***@sc***********************.com

Adresse: Scandinavian Crayon Company, Kveldssolvegen 221, Ellingsøya, 6057, Norge. 

 

Salgsbetingelser

1. Bakgrunn til disse vilkårene for bruk

Vennligst les disse vilkårene nøye. Vennligst les disse vilkårene for bruk nøye og sørg for at du forstår dem før du bruker nettstedet.

Juridisk bindende. Disse tjenestevilkårene utgjør en juridisk bindende avtale mellom deg og Scandinavian Crayon Company AS.

Godkjennelse. Ved å gå inn på denne nettsiden godtar du å være bundet av disse vilkårene for bruk. Hvis du ikke godtar disse vilkårene for bruk, har du ikke lov til å bruke nettstedet, og du bør slutte å bruke nettstedet umiddelbart.

Kun forbrukere. Produktene og andre tjenester som tilbys på dette nettstedet er kun for forbrukere - de skal kun brukes til ikke-kommersielle, ikke-forretningsmessige, private formål av forbrukere. Ved å akseptere disse vilkårene for bruk lover du oss at du er en forbruker og ikke handler i løpet av en virksomhet.

Oppsigelse. Scandinavian Crayon Company AS kan endre eller avbryte tilgjengeligheten av nettstedet når som helst uten forvarsel.

2. Definisjoner

Når vi bruker visse ord med store bokstaver i disse tjenestevilkårene, har de den spesifikke betydningen som er beskrevet enten i dette avsnitt 2 eller i setningen der begrepet er definert. du vil kunne oppdage definisjoner ved å se etter begreper som ser slik ut: 

" Konto " betyr kontoen din på nettstedet, som opprettes når du registrerer deg hos oss ved å fullføre registreringsprosessen på nettstedet.

" Bestilling " betyr din bestilling for kjøp av produkter fra oss som du legger inn via nettstedet. Alle derivater av ordet " Bestilling " (som " Bestilt ") skal forstås i konteksten som er skissert i denne definisjonen.

" Produkter " betyr varene som tilbys av oss via nettstedet fra tid til annen.

" Vilkår for bruk " betyr vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

"Nettsted" betyr scandinaviancrayoncompany.com (inkludert dets underdomener), og eventuelle andre tilknyttede grensesnitt, applikasjoner eller nettsteder som eies eller drives av Scandinavian Crayon Company fra tid til annen.

" du " og " din " betyr en sluttbruker av nettstedet.

3. Vår rett til å endre disse vilkårene for bruk

Endringer i disse vilkårene for bruk. Fra tid til annen kan vi gjøre endringer i disse vilkårene for bruk. Hvis vi gjør det, vil vi: (i) legge ut disse endringene i en oppdatert versjon av disse tjenestevilkårene på nettstedet; og (ii) der vi vurderer at endringene vil påvirke deg eller dine rettigheter vesentlig eller negativt, varsle deg om slike endringer via e-post (der det er mulig).

Den siste versjonen av disse vilkårene for bruk gjelder. Din bruk av nettstedet vil alltid være underlagt den nyeste versjonen av disse tjenestevilkårene, som du kan finne når som helst på denne siden. Det er ditt ansvar å sjekke denne siden med jevne mellomrom for endringer.

4. Informasjon om Scandinavian Crayon Company og våre kontaktdetaljer

Hvem vi er. Denne nettsiden drives av Scandinavian Crayon Company AS, et selskap stiftet og registrert i Norge med firmanummer 925 756 415 med forretningskontor i Kveldssolvegen 221, 6057 Ellingsøy. I disse tjenestevilkårene er " Scandinavian Crayon Company ", " vi ", " vår " og " oss " alle referanser til Scandinavian Crayon Company AS.

Slik kontakter du oss. Du kan kontakte oss ved å skrive til he***@sc***********************.com

Hvordan vi kan kontakte deg. Hvis vi må kontakte deg, kan vi gjøre det via e-post til adressen du oppga da du gikk gjennom betalingsprosessen på nettstedet, eller som er registrert på kontoen din fra tid til annen.

5. Legge inn bestillinger

Salgsbetingelser. Våre salgsvilkår gjelder hver gang du legger inn en bestilling på nettstedet vårt.

6. Regnskap

Kontoopprettelse. Selv om du kan gå gjennom bestillingsprosessen som gjest, kan du velge å registrere deg for en konto. I så fall må du oppgi visse opplysninger om deg selv når du blir bedt om under kontoregistreringsprosessen på nettstedet.

Nøyaktig og oppdatert informasjon. Hvis du oppretter en konto, bør all registreringsinformasjonen du sender inn være sannferdig og nøyaktig. Hvis, av en eller annen grunn, informasjon du sender er eller blir usann, unøyaktig og/eller ufullstendig, bør du oppdatere denne informasjonen for å opprettholde nøyaktigheten.

Sletter kontoen din. Du kan be oss om å slette kontoen din når som helst, uansett årsak, i samsvar med våre retningslinjer for personvern . Ta kontakt med oss hvis du ønsker å gjøre det.

Du er ansvarlig for kontoen din. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din påloggingsinformasjon (inkludert for eksempel brukernavn og passord).

Uautorisert bruk av kontoen din. Du bør varsle oss umiddelbart hvis du mistenker eller blir oppmerksom på uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten.

7. Retningslinjer for personvern

Våre retningslinjer og prosedyrer knyttet til vår bruk av din personlige informasjon er skissert i vår personvernerklæring.

8. Din oppførsel

Ingen skadelig materiale. Ved å laste ned og/eller bruke nettstedet samtykker du i å ikke laste opp, poste, e-poste eller på annen måte sende eller overføre noe materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer eller annen datakode, filer eller programmer designet for å avbryte, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til dataprogramvare eller maskinvare eller telekommunikasjonsutstyr knyttet til nettstedet.

Hold opplysningene dine konfidensielle. Du samtykker og forplikter deg til å holde brukernavnet og passordet for kontoen din konfidensielt, ikke avsløre passordet ditt til noen annen person, og ikke tillate andre personer å logge inn på nettstedet ved å bruke ditt brukernavn og passord.

Ingen forstyrrelser. Du samtykker i å ikke forstyrre serverne eller nettverkene som er koblet til nettstedet, eller på annen måte sette den korrekte funksjonen til nettstedet i fare.

Andre restriksjoner. Du godtar å ikke:

 • forsøke å reversere eller selge, eksportere, lisensiere, modifisere, kopiere, distribuere eller overføre nettstedet til en tredjepart, eller på annen måte forsøke å utlede kildekoden til programvaren (inkludert verktøyene, metodene, prosessene og infrastrukturen) som muliggjør eller ligger til grunn for nettstedet;
 • forsøke å få tilgang til sikre deler av nettstedet som du ikke har tilgangsrettigheter til;
 • utgi seg for en annen person mens du bruker nettstedet;
 • oppføre deg på en vulgær, støtende, trakasserende eller støtende måte mens du bruker nettstedet;
 • videreselge eller eksportere programvaren knyttet til nettstedet;
 • bruke nettstedet til ulovlige formål;
 • bruke nettstedet til å generere uønskede annonser eller spam; eller
 • bruke noen automatisk eller manuell prosess for å søke eller høste informasjon fra nettstedet, eller på noen måte forstyrre nettstedets funksjon.

9. Restriksjoner

Ved å gi deg tilgang til nettstedet og tillate deg å legge inn bestillinger for produkter via nettstedet, forbeholder Scandiborn seg følgende rettigheter (og ved å få tilgang til, surfe eller på annen måte bruke nettstedet og/eller legge inn en bestilling via nettstedet, godtar du at Scandiborn vil ha følgende rettigheter):

 • retten til å nekte eller trekke tilbake din tilgang til nettstedet i samsvar med gjeldende lover (med eller uten varsel) hvis vi vurderer at du har brutt eller brutt noen av disse tjenestevilkårene;
 • retten til å fjerne eller endre produkter fra nettstedet uten å gi deg varsel eller noen grunn;
 • retten til å endre eller oppdatere nettstedet, prisene på alle produkter og tilgjengelige betalingsmåter fra tid til annen; og
 • retten til å rapportere deg til politiet eller andre rettslige organer hvis vi etter vårt eget og absolutte skjønn tror at oppførselen din (enten ved bruk av nettstedet, bestilling av produkter eller annet) er eller kan være ulovlig.

10. Immaterielle rettigheter

Tillatelse. I henhold til disse tjenestevilkårene (spesielt begrensningene skissert i forrige avsnitt), gir Scandiborn deg en lisens til å bruke og få tilgang til nettstedet på grunnlag av at denne lisensen er:

 • ikke en kommersiell lisens – du kan bare få tilgang til og bruke nettstedet til din egen personlige, ikke-kommersielle bruk (dvs. ikke for forretningsformål);
 • ikke overførbar – du kan ikke overføre denne retten til noen andre;
 • ikke-eksklusiv – andre personer kan få tilgang til og bruke nettstedet;
 • tilbakekallelig – vi har rett til å fjerne din mulighet til å bruke nettstedet; og
 • begrenset – lisensen strekker seg ikke utover det som nettopp er beskrevet

Eie. Scandinavian Crayon Company og/eller dets lisensgiver(e) er eneeiere av nettstedet, som inkluderer programvare, domener og innhold som er gjort tilgjengelig via nettstedet.

Oppsigelse av lisens. Enhver uautorisert bruk av nettstedet vil resultere i automatisk oppsigelse av den begrensede lisensen gitt av oss ovenfor. Vi forbeholder oss retten til å si opp den begrensede lisensen uten varsel når som helst etter uautorisert bruk av nettstedet.

Alle rettigheter forbeholdt. Alle varemerker, logoer, varemerker, tjenestenavn og tjenestemerker (" merker ") som vises på nettstedet er Scandinavian Crayon Companys eiendom eller eiendom til visse andre tredjeparter. Du har ikke lov til å bruke disse merkene uten vårt skriftlige samtykke på forhånd eller samtykke fra en tredjepart som kan eie de relevante merkene.

11. Innholdet ditt

Tilbakemeldinger og anmeldelser. Hvis du til enhver tid sender oss tilbakemeldinger, anmeldelser, kreative ideer, forslag, forslag, planer eller annet materiale, enten via nettstedet, via e-post, per post eller på annen måte, godtar du at vi når som helst kan , uten begrensninger, redigere, kopiere, publisere, distribuere, oversette og på annen måte bruke slikt innhold i et hvilket som helst medium uten kompensasjon til deg.

Publiserer anmeldelsene dine. Spesielt ved å sende inn tilbakemeldinger eller anmeldelser til oss, godtar du at vi kan publisere slike tilbakemeldinger eller anmeldelser på nettstedet vårt, på produktspesifikke sider og/eller på reklameinnhold som vises på tredjeparts nettsteder, uten å be om ditt forhåndssamtykke. Der vi gjør det, kan vi tilskrive tilbakemeldingen eller anmeldelsen din til fornavnet ditt, men vil alltid sørge for at du ikke identifiseres med ditt fulle navn eller andre identifikatorer.

12. Vårt ansvar

Vi er kun ansvarlige overfor deg for forutsigbare tap og skader forårsaket av oss. Hvis vi ikke overholder disse tjenestevilkårene, er vi kun ansvarlige for tap eller skade du lider som er et forutsigbart resultat av at vi bryter disse tjenestevilkårene eller unnlater å handle med rimelig forsiktighet og dyktighet. Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er et forutsigbart resultat av at vi bryter disse tjenestevilkårene eller unnlater å handle med rimelig forsiktighet og dyktighet.

Det vi ikke utelukker. Ingenting i disse vilkårene for bruk vil begrense eller utelukke vårt ansvar for:

 • død eller personskade som følge av vår uaktsomhet;
 • svindel eller uredelig uriktig fremstilling;
 • dine viktigste juridiske rettigheter som forbruker i forbindelse med ditt kjøp av produkter; og
 • ethvert annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses av gjeldende lov.

Vi er ikke ansvarlige for forretningstap. Dette nettstedet og produktene er kun for innenlands og privat bruk. Hvis du bruker produktene til kommersielle, forretningsmessige eller videresalgsformål, vil vi ikke ha noe ansvar overfor deg for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av forretningsmulighet.

Ikke stol på informasjon som er tilgjengelig på nettstedet vårt. Innholdet på nettstedet vårt er kun gitt for generell informasjon. Det er ikke ment å utgjøre råd som du bør stole på. Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å oppdatere informasjonen på nettstedet vårt, gir vi ingen representasjoner, garantier eller garantier, verken uttrykkelig eller underforstått, at innholdet på nettstedet vårt er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Vi er ikke ansvarlige for hendelser utenfor vår kontroll. Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for unnlatelse av å utføre, eller forsinkelse i utførelsen av, noen av våre forpliktelser som er forårsaket av hendelser utenfor vår rimelige kontroll (" Force Majeure-hendelse "). En Force Majeure-hendelse inkluderer enhver handling, hendelse, ikke-hendelse, utelatelsesulykke eller Guds handling utenfor vår rimelige kontroll. Vår utførelse av våre forpliktelser i henhold til disse tjenestevilkårene anses å være suspendert i perioden Force Majeure-hendelsen fortsetter, og vi vil ha en forlengelse av tid for ytelse for varigheten av denne perioden. Vi vil bruke våre rimelige bestrebelser for å avslutte Force Majeure-hendelsen eller finne en løsning der våre forpliktelser i henhold til vilkårene for bruk kan utføres til tross for Force Majeure-hendelsen.

Vi er ikke ansvarlige for produktets utilgjengelighet. I tilfelle av utilgjengelighet av produkter før eller etter at du legger inn en bestilling, vil vi ikke være ansvarlige for tap du lider og heller ikke ansvarlig overfor deg for skader som følge av utilgjengelighet av slike produkter, i den grad det er tillatt av gjeldende lov. Vi forbeholder oss også retten til å begrense salget av visse produkter til bestemte land eller regioner.

Nettstedet er gitt "som den er" og "som tilgjengelig". Vi tilbyr nettstedet til deg "som den er" og "som tilgjengelig". I den grad det er tillatt av gjeldende lov, fraskriver vi oss alle underforståtte vilkår med hensyn til tittel, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse. Spesielt garanterer, representerer eller garanterer vi ikke at din bruk av nettstedet vil være uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri.

Din skadesløsholdelse. I den grad det er tillatt av gjeldende lov, samtykker du i å holde oss skadesløs, forsvare oss og holde oss skadesløse mot ethvert krav eller krav fra en tredjepart som er et resultat av, eller som oppstår av, ditt brudd på disse tjenestevilkårene.

13. Generelt

Vi er ikke ansvarlige for nettsider vi linker til. Der nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt for din informasjon. Slike lenker skal ikke tolkes som godkjenning fra oss av de tilknyttede nettstedene eller informasjon du kan få fra dem. Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene.

Tvister. Disse tjenestevilkårene er underlagt norsk lov, og vi er begge enige om å underkaste oss den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de norske domstolene. Hvis du er bosatt i et land i det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), kan du fremme et krav om å håndheve dine rettigheter til forbrukerbeskyttelse i forbindelse med disse tjenestevilkårene i Norge eller i EØS-landet du bor i.

Ingen andre har noen rettigheter under disse vilkårene for bruk. Disse vilkårene for bruk er mellom deg og oss, og ingen andre personer vil ha noen rettigheter til å håndheve noen av de relevante vilkårene.

Selv om vi utsetter håndhevingen av rettighetene våre under disse vilkårene for bruk, kan vi fortsatt håndheve dem senere. Hvis vi ikke umiddelbart insisterer på at du gjør noe du er pålagt å gjøre i henhold til disse tjenestevilkårene, eller hvis vi utsetter å ta skritt mot deg med hensyn til at du bryter disse tjenestevilkårene, betyr det ikke at du ikke trenger å gjøre disse tingene, og det vil ikke hindre oss i å ta skritt mot deg på et senere tidspunkt.

Hvis en domstol finner en del av disse vilkårene for bruk ulovlig, vil resten fortsette å gjelde. Hver av delene av disse tjenestevilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller relevant myndighet bestemmer at noen av dem er ulovlige, vil de resterende delene forbli i full kraft og virkning.

Scandinavian Crayon Company AS kan overføre sine rettigheter i henhold til disse Tjenestevilkårene til noen andre. Scandinavian Crayon Company kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse Tjenestevilkårene til en annen organisasjon - dette kan for eksempel omfatte et annet medlem av Scandinavian Crayon Companys konsern eller noen som kjøper dets virksomhet. Vi vil ta rimelige skritt for å sikre at en slik overføring ikke påvirker dine rettigheter i henhold til disse Tjenestevilkårene.

Personlig avtale. Avtalen dannet under disse tjenestevilkårene er personlig for deg, og du kan ikke overføre noen av dine rettigheter under dem til noen annen person uten vårt uttrykkelige skriftlige samtykke.

E-post teller som "skriftlig". Når vi bruker ordene " skriving " eller " skrevet " i disse tjenestevilkårene, inkluderer dette e-poster. For kontraktsmessige formål: (i) samtykker du til å motta kommunikasjon fra oss via e-post; og (ii) godtar at all kommunikasjon som vi gir deg via e-post, tilfredsstiller ethvert juridisk krav som slik kommunikasjon ville tilfredsstille hvis den var i papirutgave.

Levering og retur

Hvor sender du fra 

Vi sender fra Ålesund, Norge og bruker Bring for pakkene dine som vil bli levert rett i postkassen din. 

Hva koster frakt? 

Vi tar en fast pris på 60 kr for frakt. 

Hvor lang tid går det til bestillingen min er levert?

Når bestillingen din er klar , sender vi med Bring. Pakke i postkassen og Klimanøytral servicepakke. Bring tar fra 2-7 virkedager å levere fra Scandinavian Crayon Company og hjem til deg. Avhengig av hvor du bor og hvilken dag du bestiller. Hvis pakken din sendes med en pakke i en postkasse, men det ikke er plass eller er for stor for postkassen din, 1-2 dager ekstra.

Hvordan kan jeg spore bestillingen min?

Du vil motta et sporingsnummer sammen med fraktbekreftelsen.

Returnerer

 Angrerett

Slik gjør du en retur:

 • Skriv ut og fyll ut angrerettskjemaet som kan lastes ned fra nettsiden (husk å merke med bestillingsnummeret ditt og om du ønsker retur eller kreditnota). 
 • Pakk varen forsvarlig og send varen til Kveldssolvegen 221, Ålesund, 6057. Vi sender en kreditnota eller returnerer pengene til din konto når vi mottar varen.
 • Returen må sendes innen 14 dager og du dekker returen.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angreretten, kan kjøper heve kjøpet av varene i henhold til angrerettloven.

Kjøper skal varsle selger om bruk av angreretten innen 14 dager etter at fristen begynner å løpe. Fristen inkluderer alle kalenderdager. Dersom fristen går ut på en lørdag, helligdag eller helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses å være overholdt dersom melding sendes før utløpet av perioden. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er benyttet, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltvarer vil angrefristen løpe fra dagen etter at varen(e) er mottatt.
  Består kjøpet av flere leveranser, løper angrefristen fra dagen etter siste leveranse er mottatt.
 • Angrefristen forlenges til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige perioden dersom selger ikke før avtaleinngåelse informerer selger om eksistensen av angrerett og standardisert angreskjema. Det samme gjelder ved manglende informasjon om vilkår, frister og prosedyrer for bruk av angreretten. Dersom den næringsdrivende sørger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøper mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten skal varene returneres til selger uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra meldingen om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper må dekke returkostnadene. Selger kan ikke fastsette gebyr for kjøpers bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varene på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten går tapt. Dersom undersøkelsen eller prøvingen av varene går utover det som er rimelig og nødvendig, kan kjøper holdes ansvarlig for eventuell redusert verdi av varen.

Selger plikter å tilbakebetale kjøpesummen til kjøper uten ugrunnet opphold, og senest 14 dager fra selger har mottatt melding om kjøpers beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betaling inntil han har mottatt varen fra kjøper, eller inntil kjøper har fremlagt dokumentasjon på at varen er sendt tilbake.

FAQ

Hva er SCC fargestifter laget av?

Våre fargestifter er laget med bivoks, naturlig vegetabilsk (raps og kokos) voks og miljøvennlig pigment. Den ikke-GMO-rapsvoksen er produsert i Europa og i henhold til EU-forskrifter. Rapsvoksen blandes med en liten mengde kokosnøttvoks som produseres på Filippinene.

Merknad fra produsenten:
Kokosolje vi henter er majoriteten fra: Sørøst-Asia (Filippinene og/eller Indonesia) og i svært liten grad: Papua Ny-Guinea og Elfenbenskysten. Kokos er levert fra små bønder og bønder og dyrket som en ekstra avlingsmulighet. Kokosnøtt er et tre som vokser sakte og tar 15-20 år før det begynner å generere en avling. Trærne hugges ikke ned, nøttene høstes. Trærne vokser i sandjord, områder med høy luftfuktighet, og det er generelt ingen avskoging involvert på grunn av dens sakte voksende natur og jordbehov.
Kapping av kopraen av treet gjøres ved å bruke 4 m lange skarpe stolper, trærne blir ikke felt.

Vi gjør vårt ytterste for å sikre at alle ingrediensene våre er produsert trygt og til de høyeste standarder.

Finnes det noen pleieanvisninger for fargestiftene våre?

Fargestiftene må oppbevares beskyttet mot direkte sollys og på et tørt og trygt sted, utilgjengelig for barn når de ikke er i bruk.

Kan fargestiftene dine vaskes?

Våre fargestifter er ment for bruk på papir og kort. De er ikke designet spesielt for å vaskes av, men hvis dette skulle skje, prøv å bruke en klut våt med varmt vann for å rydde opp.

Vil de etterlate en flekk på hendene?

Ja, som mange kunstprodukter kan fargestiftene sette et merke på barnas hender. De kan også være litt klissete. Dette er fordi vi bruker naturlige ingredienser som bivoks. Vask hendene som vanlig etter bruk.

Hvorfor er det små biter av fargestift når det brukes?

Når den brukes kan fargestiften etterlate små "biter" av voks. Dette er naturen til naturlige fargestifter. Vi unngår bruk av kjemikalier i fargestiftene våre som endrer oppførselen til voksen.

Hvorfor er de ikke helt like store?

Våre fargestifter er kjærlig håndlagde da vi prøver å holde produksjonsprosessen vår så bærekraftig som mulig. Av denne grunn vil det være en liten variasjon i former og størrelser, men vil ikke påvirke kvalitet eller bruk.

Seeded papir

Takkekortet vårt er laget av frøpapir. Seed Paper er et biologisk nedbrytbart økopapir laget av resirkulerte og bærekraftige materialer som har blitt innebygd med frø. Når papiret er plantet, komposterer papiret bort, alt det der
vil bli etterlatt er blomster. Takkekortet er en europeisk ikke-invasiv villblomstblanding.

Personvernerklæring

1. I introduksjon

Velkommen til Scandinavian Crayon Companys personvernerklæring (“Personvernerklæring”).

The Scandinavian Crayon Company ("SCC") respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen informerer deg om hvordan vi samler inn, behandler og tar vare på personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt, kjøper produktene våre, oppretter en konto hos oss, melder deg på nyhetsbrevet vårt eller av andre grunner.

Selv om produktene våre er utviklet for barn, er ikke dette nettstedet beregnet på barn, og vi samler ikke bevisst inn opplysninger om dem.

Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen sammen med eventuelle andre retningslinjer for personvern eller rettferdig behandling vi referer til nedenfor når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullstendig klar over hvordan og hvorfor vi bruker dataene dine.

2. Hvem vi er

Scandinavian Crayon Company AS er et aksjeselskap registrert i Norge med selskapsnummer 925 756 415 og har sitt forretningskontor i Kveldssolvegen 221, 6057 Ellingsøy. SCC er behandlingsansvarlig og ansvarlig for dine personopplysninger.

Vår utnevnte personvernansvarlige, som er ansvarlig for å føre tilsyn med spørsmål i forbindelse med denne personvernerklæringen, er Poonam Kumari, som kan kontaktes på:[he***@sc***********************.com].

Ta kontakt med oss på detaljene ovenfor hvis du har spørsmål angående vår bruk av dine personopplysninger.

Du har til enhver tid rett til å kontakte Opplysningstilsynet (Datatilsynet), som er norsk regulator for personvernspørsmål (www.datatilsynet.no). Vi ønsker imidlertid å løse eventuelle problemer eller bekymringer du måtte ha før du henvender deg til Datatilsynet, så kontakt oss først.

3. Vår WordPress-plattform

Nettbutikken vår er for tiden hostet av WordPress. Når du kjøper produkter fra vår nettbutikk, vil du bruke kundevendte applikasjoner og betalingsbehandlingstjenester som Shop og Shop Pay. Til tross for bruken av WordPress-plattformen, forblir SCC til syvende og sist ansvarlig for personopplysningene vi samler inn og vil bli betraktet som behandlingsansvarlig i henhold til EU-forordningen 2016/679 («General Data Protection Regulation» eller «GDPR»)

For ytterligere detaljer om hvordan WordPress vil bruke dine personopplysninger som kunde hos SCC, vennligst se WordPresss retningslinjer for databeskyttelse på: https://nb.wordpress.org/about/privacy/

4. Endringer i personvernreglene og din plikt til å informere oss om endringer

Vi holder denne personvernerklæringen under regelmessig gjennomgang.

Det er viktig at personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Hold oss informert dersom dine personopplysninger endres under forholdet ditt til oss.

5. Tredjepartskoblinger

I tillegg til WordPress-plattformen kan nettstedet vårt også inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, plug-ins og applikasjoner. Du forstår at ved å klikke på disse koblingene eller aktivere disse koblingene kan tredjeparter samle inn eller dele data om deg. Vi kontrollerer ikke disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlige for deres bruk av dine personlige data. Du må lese personvernreglene for tredjepartsnettstedet.

6. Dataene vi samler inn om deg

Personopplysninger, eller personlig informasjon, betyr all informasjon om en person som denne personen kan identifiseres fra. Det inkluderer ikke data der identiteten er fjernet (anonyme data).

Vi kan samle inn, bruke, lagre og overføre forskjellige typer personopplysninger om deg som vi har gruppert som følger:

 • Identitetsdata inkluderer fornavn, pikenavn, etternavn, brukernavn eller lignende identifikator, sivilstand, tittel, fødselsdato og kjønn.
 • Kontaktdata inkluderer faktureringsadresse, leveringsadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Finansielle data inkluderer bankkonto- og betalingskortdetaljer.
 • Transaksjonsdata inkluderer detaljer om betalinger til og fra deg og andre detaljer om produkter og tjenester du har kjøpt fra oss.
 • Tekniske data inkluderer internettprotokoll (IP)-adresse, påloggingsdata, nettlesertype og -versjon, tidssoneinnstilling og plassering, nettleserplugintyper og versjoner, operativsystem og plattform og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til denne nettsiden .
 • Profildata inkluderer brukernavnet og passordet ditt, kjøp eller bestillinger gjort av deg, dine interesser, preferanser, tilbakemeldinger og undersøkelsessvar.
 • Bruksdata inkluderer informasjon om hvordan du bruker nettsiden, produktene og tjenestene våre.
 • Markeds- og kommunikasjonsdata inkluderer dine preferanser for å motta markedsføring fra oss og våre tredjeparter og dine kommunikasjonspreferanser.

Vi samler også inn, bruker og deler aggregerte data som statistiske eller demografiske data til ethvert formål. Aggregerte data betraktes ikke som personopplysninger da de ikke direkte eller indirekte vil avsløre identiteten din. For eksempel kan vi samle bruksdataene dine for å beregne antall brukere som får tilgang til bestemte funksjoner på nettstedet. Men hvis vi kombinerer eller kobler aggregerte data med dine personlige data slik at de direkte eller indirekte kan identifisere deg, behandler vi de kombinerte dataene som personopplysninger som vil bli brukt i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi samler ikke inn noen spesielle kategorier av personopplysninger om deg (dette inkluderer detaljer om din rase eller etnisitet, religiøse eller filosofiske oppfatninger, sexliv, seksuell legning, politiske meninger, fagforeningsmedlemskap, informasjon om helsen din og genetiske og biometriske data ). Vi samler heller ikke inn informasjon om straffedommer og lovbrudd.

Der vi trenger å samle inn personopplysninger ved lov, eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har med deg, og du unnlater å oppgi disse dataene når du blir bedt om det, kan det hende du ikke kan fullføre kjøpet av produktene våre. I dette tilfellet må vi kanskje kansellere en bestilling du har lagt inn hos oss, men vi vil varsle deg hvis dette er tilfelle.

7. Hvordan samles dine personopplysninger inn?

Vi bruker forskjellige metoder for å samle inn data fra og om deg, inkludert:

 • Direkte interaksjoner . Du kan gi oss din identitet, kontakt og økonomiske data ved å fylle ut skjemaer eller ved å korrespondere med oss. Dette inkluderer personopplysninger du oppgir når du:
 • opprette en konto på nettstedet vårt;
 • bestille våre produkter;
 • abonnere på vår tjeneste eller publikasjoner;
 • be om markedsføring til deg;
 • delta i en konkurranse, kampanje eller undersøkelse; eller
 • gi oss tilbakemelding eller kontakt oss.

 

 • Automatiserte teknologier eller interaksjoner. Når du samhandler med nettstedet vårt, vil vi automatisk samle inn tekniske data om utstyret ditt, surfehandlinger og mønstre. Vi samler inn disse personopplysningene ved å bruke informasjonskapsler og andre lignende teknologier. Vi kan også motta tekniske data om deg hvis du besøker andre nettsteder som bruker våre informasjonskapsler. Se våre retningslinjer for informasjonskapsler nedenfor for ytterligere detaljer.
 • Tredjeparter eller offentlig tilgjengelige kilder. Vi vil motta personopplysninger om deg fra ulike tredjeparter som beskrevet nedenfor:
  • analyseleverandører som Google;
  • annonsenettverk; og
  • søkeinformasjonsleverandører.
 • Kontakt-, finans- og transaksjonsdata fra leverandører av tekniske, betalings- og leveringstjenester som Shopify.
 • Identitets- og kontaktdata fra offentlig tilgjengelige kilder som Companies House og valgregisteret basert i Storbritannia og/eller Brønnøysundregistriet og manntallet i Norge. 8. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

  Vi vil kun bruke dine personopplysninger under følgende omstendigheter:

  • Hvor vi trenger å inngå en kontrakt med deg for kjøp av våre produkter;
  • Der det er nødvendig for våre legitime interesser (eller de til en tredjepart) og dine interesser og grunnleggende rettigheter ikke overstyrer disse interessene; og/eller
  • Hvor vi må overholde en juridisk forpliktelse.

  Formål som vi vil bruke dine personopplysninger til

  Vi har nedenfor, i et tabellformat, en beskrivelse av alle måtene vi planlegger å bruke dine personopplysninger på, og hvilke av de juridiske grunnlagene vi er avhengige av for å gjøre det.

  Formål/aktivitet Type data Grunnlag for behandling
  For å registrere deg som ny kunde eller åpne en konto hos oss

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  Inngå en kontrakt med deg om kjøp og levering av våre produkter.

  For å behandle og levere bestillingen din, inkludert:

  (a) Administrer betalinger, gebyrer og gebyrer

  (b) Samle inn og inndrive penger skyldig oss

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Økonomisk

  (d) Transaksjon

  (e) Markedsføring og kommunikasjon

  (a) Utførelse av en kontrakt med deg

  (b) Nødvendig for våre legitime interesser

  For å administrere forholdet vårt med deg som vil omfatte:

  (a) Varsle deg om endringer i våre vilkår eller personvernregler

  (b) Be deg om å legge igjen en anmeldelse eller ta en undersøkelse

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Profil

  (d) Markedsføring og kommunikasjon

  (a) Utførelse av en kontrakt med deg

  (b) Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse

  (c) Nødvendig for våre legitime interesser (for å holde journalene våre oppdatert og for å studere hvordan kundene bruker produktene/tjenestene våre)

  For å gjøre det mulig for deg å delta i en premietrekning, konkurranse eller fullføre en spørreundersøkelse

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Profil

  (d) Bruk

  (e) Markedsføring og kommunikasjon

  (a) Utførelse av en kontrakt med deg

  (b) Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker produktene/tjenestene våre, for å utvikle dem og utvide virksomheten vår)

  For å administrere og beskytte virksomheten vår og denne nettsiden (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og hosting av data) 

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Teknisk

  (a) Nødvendig for våre legitime interesser (for å drive virksomheten vår, levere administrasjon og IT-tjenester, nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel og i sammenheng med en virksomhetsomorganisering eller grupperestrukturering)

  (b) Nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse

  For å levere relevant nettstedinnhold og annonser til deg og måle eller forstå effektiviteten til annonseringen vi leverer til deg

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Profil

  (d) Bruk

  (e) Markedsføring og kommunikasjon

  (f) Teknisk

  Nødvendig for våre legitime interesser (for å studere hvordan kunder bruker våre produkter/tjenester, for å utvikle dem, for å utvide virksomheten vår og for å informere om markedsføringsstrategien vår)
  For å bruke dataanalyse for å forbedre nettsiden vår, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og opplevelser

  (a) Teknisk

  (b) Bruk

  Nødvendig for våre legitime interesser (for å definere typer kunder for våre produkter og tjenester, for å holde nettstedet vårt oppdatert og relevant, for å utvikle virksomheten vår og informere om markedsføringsstrategien vår)
  For å komme med forslag og anbefalinger til deg om varer eller tjenester som kan være av interesse for deg

  (a) Identitet

  (b) Kontakt

  (c) Teknisk

  (d) Bruk

  (e) Profil

  (f) Markedsføring og kommunikasjon

  Nødvendig for våre legitime interesser (for å utvikle våre produkter/tjenester og utvide virksomheten vår)

   

  9. Markedsføring

  Vi tar sikte på å gi deg valg angående visse personopplysninger, spesielt rundt markedsføring og annonsering.

  Kampanjetilbud fra oss

  Vi kan bruke identitets-, kontakt-, tekniske-, bruks- og profildataene dine for å danne oss et syn på hva vi tror du ønsker eller trenger, eller hva som kan være av interesse for deg. Slik bestemmer vi hvilke produkter, tjenester og tilbud som kan være relevante for deg.

  Du vil motta markedskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss eller kjøpt produkter fra oss og du ikke har valgt bort å motta markedsføringsinformasjon. Du kan melde deg av eller velge bort markedsføringskommunikasjon via e-post når som helst ved å avtale oss eller velge alternativet "avslutt abonnement" nederst i en e-post.

  Tredjeparts markedsføring

  Vi vil få ditt uttrykkelige samtykke før vi deler dine personopplysninger med en tredjepart for markedsføringsformål.

  Utmelding

  Du kan be oss eller tredjeparter om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger når som helst ved å følge oppt-out-lenkene på enhver markedsføringsmelding som sendes til deg eller ved å kontakte oss når som helst.

  Der du velger bort å motta disse markedsføringsmeldingene, vil dette ikke gjelde for personopplysninger gitt til oss som et resultat av kjøp av våre produkter, innsending av klager eller andre transaksjoner.

  10. Informasjonskapsler

  Du kan stille inn nettleseren din til å nekte alle eller noen nettleserinformasjonskapsler, eller til å varsle deg når nettsteder setter inn eller får tilgang til informasjonskapsler. Hvis du deaktiverer eller nekter informasjonskapsler, vær oppmerksom på at enkelte deler av denne nettsiden kan bli utilgjengelige eller ikke fungere skikkelig. For mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker, se våre retningslinjer for informasjonskapsler som er angitt nedenfor.

  11. Endring av formål

  Vi vil kun bruke dine personopplysninger til formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi med rimelighet vurderer at vi trenger å bruke dem av en annen grunn og den grunnen er forenlig med det opprinnelige formålet.

  Hvis vi trenger å bruke dine personopplysninger til et ikke-relatert formål, vil vi varsle deg og vi vil forklare det juridiske grunnlaget som tillater oss å gjøre det.

  Vær oppmerksom på at vi kan behandle dine personopplysninger uten din viten eller ditt samtykke, i samsvar med reglene ovenfor, der dette er påkrevd eller tillatt ved lov.

  12. Offentliggjøring av dine personlige data

  Vi kan dele dine personopplysninger med partene angitt nedenfor for formålene angitt i tabellen ovenfor:

  • Eksterne tredjeparter som beskrevet nedenfor.
  • Spesifikke tredjeparter oppført i tabellen ovenfor, inkludert WooCommerce og leverandørene av betalingsapplikasjoner integrert i WordPress-plattformen.
  • Tredjeparter som vi kan velge å selge, overføre eller slå sammen deler av vår virksomhet eller våre eiendeler til. Alternativt kan vi søke å kjøpe andre virksomheter eller fusjonere med dem. Hvis det skjer en endring i virksomheten vår, kan de nye eierne bruke dine personopplysninger på samme måte som beskrevet i denne personvernerklæringen. Vi krever at alle tredjeparter respekterer sikkerheten til dine personopplysninger og behandler dem i samsvar med loven. Vi tillater ikke våre tredjeparts tjenesteleverandører å bruke dine personopplysninger til sine egne formål og tillater dem kun å behandle dine personopplysninger for spesifiserte formål og i samsvar med våre instruksjoner.

  For formålene med denne datapolitikken inkluderer eksterne tredjeparter:

  • Tjenesteleverandører som fungerer som prosessorer som leverer IT- og systemadministrasjonstjenester.
  • Profesjonelle rådgivere inkludert advokater, bankfolk, revisorer og forsikringsselskaper som tilbyr rådgivning, bank, juridisk, forsikring og regnskapstjenester.
  • HM Revenue & Customs, regulatorer og andre myndigheter basert i enten Norge eller Storbritannia som krever rapportering av behandlingsaktiviteter under visse omstendigheter.

   

  13. Internasjonale overføringer

  Vi overfører ikke dine personopplysninger utenfor EØS.

  14. Datasikkerhet

  Vi har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å forhindre at dine personlige data ved et uhell går tapt, brukes eller får tilgang til på en uautorisert måte, endres eller avsløres. I tillegg begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har et forretningsbehov å vite. De vil kun behandle dine personopplysninger etter våre instrukser, og de er underlagt taushetsplikt.

  Vi har innført prosedyrer for å håndtere ethvert mistenkt brudd på personopplysningssikkerheten, og vi vil varsle deg og eventuelle tilsynsmyndigheter om et brudd der vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.

  15. Hvor lenge vil du lagre personopplysningene mine?

  Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er rimelig nødvendig for å oppfylle formålene vi samlet dem inn for, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, regulatoriske, skattemessige, regnskaps- eller rapporteringskrav. Vi kan beholde dine personopplysninger i en lengre periode i tilfelle en klage eller hvis vi med rimelighet tror det er utsikter til rettssaker i forhold til vårt forhold til deg.

  For å overholde lokale skatte- og hvitvaskingslover, må vi oppbevare grunnleggende informasjon om kundene våre (inkludert kontakt-, identitets-, finans- og transaksjonsdata) i seks år etter at de slutter å være kunder .

  I noen tilfeller kan du be oss om å slette dataene dine: se nedenfor for mer informasjon.

  I noen tilfeller vil vi anonymisere personopplysningene dine (slik at de ikke lenger kan knyttes til deg) for forsknings- eller statistikkformål, og i så fall kan vi bruke disse opplysningene på ubestemt tid uten å varsle deg om det.

  16. Dine juridiske rettigheter

  Under visse omstendigheter har du rettigheter i henhold til databeskyttelseslover i forhold til dine personopplysninger. Du har rett til:

  Be om tilgang til dine personopplysninger (ofte kjent som en "forespørsel om tilgang til registrerte"). Dette gjør at du kan motta en kopi av personopplysningene vi har om deg og kontrollere at vi behandler dem på lovlig vis.

  Be om retting av personopplysningene vi har om deg. Dette gjør det mulig for deg å få korrigert eventuelle ufullstendige eller unøyaktige data vi har om deg, selv om vi kan trenge å bekrefte nøyaktigheten til de nye dataene du gir oss.

  Be om sletting av dine personlige data. Dette gjør at du kan be oss om å slette eller fjerne personopplysninger der det ikke er noen god grunn til at vi fortsetter å behandle dem. Du har også rett til å be oss om å slette eller fjerne dine personopplysninger der du har utnyttet din rett til å protestere mot behandling (se nedenfor), der vi kan ha behandlet opplysningene dine ulovlig eller hvor vi er pålagt å slette dine personopplysninger for å overholde lokal lov. Vær imidlertid oppmerksom på at vi kanskje ikke alltid er i stand til å etterkomme forespørselen din om sletting av spesifikke juridiske årsaker som vil bli varslet til deg, hvis aktuelt, på tidspunktet for forespørselen din.

  protestere mot behandling av dine personopplysninger der vi er avhengige av en legitim interesse (eller interessen til en tredjepart) og det er noe ved din spesifikke situasjon som gjør at du ønsker å protestere mot behandling på denne grunn. Du har også rett til å protestere der vi behandler personopplysningene dine for direkte markedsføringsformål. I noen tilfeller kan vi demonstrere at vi har overbevisende legitime grunner til å behandle informasjonen din som overstyrer dine rettigheter og friheter.

  Be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger. Dette gjør at du kan be oss om å stanse behandlingen av dine personopplysninger i følgende scenarier:

  • Hvis du vil at vi skal fastslå dataenes nøyaktighet.
  • Der vår bruk av dataene er ulovlig, men du ikke vil at vi skal slette dem.
  • Hvor du trenger at vi oppbevarer dataene selv om vi ikke lenger trenger dem, da du trenger dem for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.
  • Du har protestert mot vår bruk av dataene dine, men vi må bekrefte om vi har overordnede legitime grunner til å bruke dem.

  Be om overføring av dine personopplysninger til deg eller til en tredjepart. Vi vil gi deg, eller en tredjepart du har valgt, dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt, maskinlesbart format. Denne retten gjelder kun for automatisert informasjon som du opprinnelig ga samtykke til at vi kan bruke eller hvor vi brukte informasjonen til å utføre en kontrakt med deg.

  Trekk tilbake samtykke når som helst der vi er avhengige av samtykke for å behandle dine personopplysninger. Dette vil imidlertid ikke påvirke lovligheten av enhver behandling utført før du trekker tilbake samtykket. Hvis du trekker tilbake samtykket ditt, kan det hende at vi ikke kan tilby visse produkter eller tjenester til deg. Vi vil informere deg om dette er tilfelle når du trekker tilbake samtykket.

  Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene angitt ovenfor, vennligst kontakt oss.

  Vanligvis kreves ingen gebyr

  Du trenger ikke å betale et gebyr for å få tilgang til dine personlige data (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig gebyr for å dekke kostnadene våre ved å kopiere dataene og sende dem til deg, hvis forespørselen din er repeterende eller overdreven. Alternativt kan vi nekte å etterkomme forespørselen din under disse omstendighetene.

  Hva vi kan trenge fra deg

  Det kan hende vi må be om spesifikk informasjon fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre din rett til å få tilgang til dine personopplysninger (eller for å utøve noen av dine andre rettigheter). Dette er et sikkerhetstiltak for å sikre at personopplysninger ikke utleveres til noen som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon i forhold til forespørselen din for å fremskynde svaret vårt.

  Tidsbegrensning for å svare

  Vi prøver å svare på alle legitime forespørsler innen en måned. Noen ganger kan det ta oss lenger enn en måned hvis forespørselen din er spesielt kompleks eller du har gjort en rekke forespørsler. I dette tilfellet vil vi varsle deg og holde deg oppdatert.

  Retningslinjer for informasjonskapsler:

  Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler for å skille deg fra andre brukere av nettstedet vårt. Dette hjelper oss med å gi deg en bedre opplevelse når du bruker nettstedet vårt og lar oss også forbedre nettstedet vårt.

  En informasjonskapsel er en liten fil med bokstaver og tall som vi lagrer i nettleseren din eller harddisken på datamaskinen din hvis du samtykker. Informasjonskapsler inneholder informasjon som overføres til datamaskinens harddisk.

  Vår side bruker følgende informasjonskapsler:

  • Strengt nødvendige informasjonskapsler. Dette er informasjonskapsler som kreves for driften av nettstedet vårt. De inkluderer for eksempel informasjonskapsler som lar deg logge inn på sikre områder på nettstedet vårt, bruke en handlekurv eller benytte deg av e-faktureringstjenester.
  • Analytiske eller ytelsesinformasjonskapsler. Disse lar oss gjenkjenne og telle antall besøkende og se hvordan besøkende beveger seg rundt på nettstedet vårt når de bruker det. Dette hjelper oss med å forbedre måten nettstedet vårt fungerer på, for eksempel ved å sikre at brukerne enkelt finner det de leter etter.
  • Funksjonsinformasjonskapsler. Disse brukes til å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til nettstedet vårt. Dette gjør at vi kan tilpasse innholdet vårt for deg, hilse på deg ved navn og huske dine preferanser (for eksempel ditt valg av språk eller region).
  • Målretting av informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene registrerer ditt besøk på nettstedet vårt, sidene du har besøkt og lenkene du har fulgt. Vi vil bruke denne informasjonen til å gjøre nettstedet vårt og reklamen som vises på det mer relevant for dine interesser. Vi kan også dele denne informasjonen med tredjeparter for dette formålet.

  Vær oppmerksom på at siden vi bruker Shopify som nettstedets salgsplattform, kan Shopify også bruke informasjonskapsler når du logger på kontoen din eller kjøper produkter. Vi har ingen kontroll over og ikke ansvarlige for Shopifys bruk av informasjonskapsler. For detaljer om Shopifys retningslinjer for informasjonskapsler, vennligst besøk: www.shopify.com/legal/cookies.

  Andre tredjeparter som kan bruke informasjonskapsler kan for eksempel inkludere annonsenettverk og leverandører av eksterne tjenester som nettrafikkanalysetjenester. Disse tredjepartsinformasjonskapslene er sannsynligvis analytiske informasjonskapsler eller ytelsesinformasjonskapsler eller målrettede informasjonskapsler.

  Vi deler ikke informasjonen som samles inn av informasjonskapslene med noen tredjeparter.

  Du kan velge hvilke analytiske, funksjonelle og målrettede informasjonskapsler vi kan sette ved å gå inn i nettleseren din og klikke på knappen(e):

  Strengt essensielle informasjonskapsler AV

  Analytiske eller ytelsesinformasjonskapsler AV

  Funksjonalitetskapsler AV

  Målretting av informasjonskapsler AV

   

  Imidlertid, hvis du bruker nettleserinnstillingene til å blokkere alle informasjonskapsler (inkludert viktige informasjonskapsler), kan det hende du ikke får tilgang til hele eller deler av nettstedet vårt.

   

   

   

  Nyhetsbrev