Forestill deg en kunstner som går i dyp dialog med kultur og natur, og som bygger bro mellom eldgamle tradisjoner og samtidens miljøutfordringer. Máret Ánne Sara, en berømt samisk kunstner fra Norge, legemliggjør denne dialogen gjennom sin virkningsfulle kunst. Verkene hennes, ...